Togetheronline heeft in 2014, 8 maanden technische projectleiders capaciteit geleverd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, onderdeel Dienst Justitiele Inrichtingen (Ministerie V&J: DJI SSC-I ).

Het programma 3V (Verwerf, Verhuis, Veranker) heeft als doel om invulling te geven aan het rijksbrede programma consolidatie datacenters (PCDC).
Daarnaast heeft DJI de taak om een kostenbesparing door te voeren. Mede daardoor heeft SSC-I de doelstelling om de beheerorganisatie efficiënter en effectiever te laten worden.

TogetherOnline levert capaciteit binnen het deelprogramma “verhuis” in de rol van Technisch projectleider van het project 3V Applicaties.

Dit deelproject heeft als doel de vijf huidige datacentra van DJI te verhuizen naar het geconsolideerd rijksoverheids datacentrum, inclusief alle voorbereidende acties (oa virtualisatie van applicaties, in kaart brengen server- en applicatielandschappen, voorbereiden beveiligde fysieke verhuizing etc). Het verhuizen van virtuele en fysieke systemen en het plannen van de opruiming van de huidige rekencentra maakt ook onderdeel uit van het project.

De website van het Ministerie V&J: DJI SSC-I: http://www.dji.nl/